previous pauseresume next

واحد آموزش سلامت

 

همكاران واحد:

نام و نام خانوادگی:مريم رحمتي    

سمت:مسئول آموزش سلامت

سابقه کار:۱۷ سال

مدرک تحصیلی:كارشناسي ارشد آموزش سلامت

ایمیل:kho-amozesh@phc.mui.ac.ir  

نام و نام خانوادگی:سيمين ناهيد    

سمت:كارشناس آموزش سلامت

سابقه کار:۲۵ سال

مدرک تحصیلی:كارشناسي بهداشت عمومي  

ایمیل:kho-amozesh@phc.mui.ac.ir

 

واحد آموزش سلامت

 

برخورداری از بالاترین حد استانداردهای منطقی و قابل حصول سلامت ،بدون در نظر گرفتن نژاد،مذهب ،عقاید سیاسی و موقعیت اجتماعی و اقتصادی حق مسلم هر انسانی است .نوع برخورد هر فرد با سلامتش تا حد زیادی به میزان سواد بهداشتی وی بستگی دارد و افزایش سواد بهداشتی اقشار مختلف مردم نیازمند توسعه علمی و منطقی آموزش سلامت در کشور است.

 آموزش سلامت تركيبي از تجارب يادگيري تسهيل كننده اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است كه منجر به تأمين ، حفظ و ارتقاي سلامت شده و تركيبي ازحمايت هاي آموزشي ، ساختاري ، اقتصادي و محيطي براي تعالي رفتار سالم است .آموزش دهندكان سلامت ، پيشگاماني هستند كه هميشه طالب درك جديدي از رفتار انساني و راه هاي جديد كار برد دانش خويش به منظور حل مشكلات فردي و اجتماعي مي‌باشند . تمام مراقبين سلامت ( و بيش از آن تمام فعالان توسعه پايدار ) آموزش دهنده سلامت هستند و اين افتخاري است كه توسعه و تقويت آن نيازمند برنامه ريزي دقيق براي توسعه آموزش سلامت متكي بر شواهد و مبتني بر جامعه مي‌باشد .

هدف اصلی و اساسی هر راهبرد بهداشتی ،پیشبرد ارتقای سلامت مردم و همچنین ارتقای کیفیت زندگی آنهاست .تأکید بر توسعه آموزش سلامت برای تحقق این هدف نهایی نیز ضروری است .آموزش سلامت باید سطح آگاهیهای عمومی در مورد تأثیر محیط(اقتصادی،اجتماعی و انسانی) بر سلامت و یا عدم سلامت و نیز نابرابری در توزیع منابع سلامت را بالا ببرد .نکته دیگر آن است که آموزش سلامت با بالابردن سطح دانش و مهارتهای افراد باید به آنها کمک کند تا در مورد سلامت خود و خانواده و جامعه ای که در آن زندگی می کنند ،قادر به تصمیم گیری شوند.همچنین توسعه برنامه های آموزش سلامت در جامعه و محیط های کاری می تواند در پیشرفت و ارتقای سلامت و کاهش تقاضا وهزینه های خدمات درمانی بسیار مؤثر باشد. ارزیابی در زمینه استفاده از برنامه های آموزش سلامت در محیط های کاری نشان داده که آموزش سلامت در محل کار موجب صرفه جویی در هزینه های بهداشتی تا سه برابر شده است . توسعه آموزش در محل کار برای همه کارمندان و کارگران کشور نیز نیازمند توسعه و تقویت ساختار آموزش سلامت در بخش سلامت است.

آموزش سلامت در نیازهای فردی سلامت ،در قالب مرز مشترک خود با دو فاکتور دیگر ارتقای سلامت یعنی حفاظت از سلامت و پیشگیری از بیماریها ایفای نقش می کند و بخش سلامت را در ارائه خدمات آموزش سلامت علمی ،کاربردی و متکی بر شواهد و مبتنی بر جامعه توانمند می سازد.

.بدون وجود ساختاری مناسب برای آموزش سلامت در بخش سلامت نمی توان به اهداف آموزش سلامت به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی ارتقای سلامت دست یافت.ساختاری که فرصت مناسب برای انتقال روزآمد علم آموزش سلامت به داخل بخش سلامت را فراهم سازد،مراقبین سلامت به عنوان آموزش دهندگان ،برقرارکنندگان ارتباط ،اطلاع رسانان و جلب حمایت کنندگان برای سلامت را توانمند سازد،رعایت استانداردهای آموزش سلامت را از طریق ارزشیابی خارجی مداخلات آموزش سلامت در سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور،رصد نماید،آموزش سلامت همگانی را با هدف توانمند سازی افراد و جوامع توسعه دهد و سرانجام فرصت های سلامت درورای مرزهای سلامت را توسعه داده ،هنجارهای سلامت را ترویج و سیاست های حامی سلامت را تسهیل نماید.برنامه های آموزش سلامت مبتنی بر جامعه به معنای حرکت به بیرون از بخش سلامت برای سلامت است . و هدف کلی آن افزایش کیفیت ، دسترسی و اثربخشی برنامه های سلامت است . برنامه های آموزش سلامت مبتنی بر جامعه برای دسترسی به مردم در خارج از موقعیت های سنتی ارائه مراقبت های بهداشتی و برای توسعه موقعیت های سلامت در ورای بخش سلامت طراحی می شوند .موقعیت ها کانال هایی برای دسترسی به مخاطبین مورد نظر و هم راهکارهایی برای پوشش بیشترین جمعیت ممکن هستند . چنین روندی می تواند به بهبود سلامت بخش عظیمی از جامعه منجر شود .

در این راستا با توسعه و جلب حمایت  محیط های حامی سلامت مانند بسیج،حوزه های علمیه ، ادارات،شوراهای اسلامی و..... مفاهیم سلامت را به جامعه منتقل می کند و از ظرفیتهای این بخش در بهبود سلامت جامعه استفاده می نماید یک علت مهم طراحی برنامه های آموزش سلامت مبتنی بر جامعه این است که سلامت و کیفیت زندگی به بسیاری از عوامل و سیستم های اجتماعی وابسته است و فقط به یک سیستم مراقبت پزشکی و بهداشتی مناسب وابسته نمی باشدبنابراین مشارکت سایر بخش ها بسیار مهم و اساسی است .

عناوین سیاست های آموزش و ارتقای سلامت

۱-ارتقای کمی و کیفی خدمات آموزش و ارتقای سلامت در نظام ارائه خدمات سلامت

۲-استقرار محیط های حامی آموزش و ارتقای سلامت در کشور 

۲ -۱توسعه برنامه ترویج شیوه زندگی سالم در کشور

۲-۲ توسعه برنامه جامع توانمند سازی مردم برای مراقبت از سلامت خود

۲-۳ توسعه برنامه جامع آموزش سلامت در مدارس

۲-۴ توسعه برنامه جامع آموزش و ارتقای سلامت در محل کار

۲-۵ توسعه برنامه جامع آموزش و ارتقای سلامت به بیماران

۲-۶ توسعه محیط های حمایت کننده سلامت (بسیج،مساجد،فرهنگسرا و حوزه های دینی )

رسالت واحد آموزش سلامت:

شبکه بهداشت و درمان مسئول ارائه خدمات سلامت در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت افراد با تأکید بر گروه های آسیب پذیر می باشد. در همین راستا  واحد آموزش سلامت نیز در جهت ارتقاء سطح سواد سلامت عموم افراد جامعه گام برمیدارد.و در چارچوب مسئولیت های  ارتباطی،اطلاعاتی،آموزشی و تولیدی می کوشد تا ضمن گسترش آموزش مباحث سلامت در کلیه سطوح جامعه با نظارت بر امور آموزشی واحدهای ستادی و محیطی بر  اثربخشی هرچه بیشتر این آموزش ها بیفزاید.توانمند سازی همکاران فعال در حیطه سلامت به منظور ارائه آموزشهای مؤثر و منتج به تغییر رفتار (طبق تعاریف آموزش سلامت)، و تهیه رسانه های آموزشی مناسب نیز از وظایف آموزش سلامت است.واحد آموزش سلامت با توسعه محیط های حامی سلامت و جلب همکاری همه جانبه برون بخشی سعی درگسترش آموزش موضوعات مرتبط با سلامت در کلیه سطوح و اقشار جامعه دارد.

از آنجا که پژوهش نقش مهمی در نظام سلامت دارد ،واحد آموزش سلامت تلاش می کند با همکاری سایر واحد ها در جهت انجام پژوهش های کاربردی و استفاده بهینه از نتایج آن در  کل شهرستان گام بردارد.

امید آنکه در سایه لطف پروردگار در جهت خدمت رسانی به مردم و نیل به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی و ارتقاء سلامت جامعه نقشی مؤثر ایفا کنیم .

برنامه هاي واحد آموزش سلامت :

-توانمند سازی کارکنان در زمینه مباحث فنی و تخصصی آموزش سلامت

            هدف :ارتقاءدانش ومهارت هاي فني گروههاي مختلف شاغل در حوزه سلامت در خصوص حداقل يك موضوع آموزش سلامت  به میزان۲۵% در سال  ۱۳۹۳الف- کاردانها کارشناسان بهداشت خانواده ومامایی ب-نیروهای جدید ج- بهورزان د-پرسنل مبارزه با بيماريها ه- كارشناسان بهداشت محيط و حرفه اي

                  راهكار : برگزاري دوره هاي آموزشي وبازآموزي درزمينه مباحث فني وتخصصي آموزش سلامت

۱.برگزاری کارگاه آموزشی جلب حمايت در ارتقا سلامت ويژه  پرسنل مبارزه با بيماريها،محيط و حرفه اي ،بهورز و رابطين آموزشي مراكز۲. برگزاري دوره آموزش طرح پویایی برای جدید الورودها ۳ - برگزاري جلسات بازآموزي مباحث فني آموزش سلامت ويژه گروههاي مختلف  

            -  توسعه منابع علمي آموزش سلامت              

                     هدف:توليد منابع علمي به ميزان ۱ عدد در فصل

                                 راهكار : تهيه و تدوين مواد آموزشي( ترجمه،رسانه)-تهيه آرشيو محصولات آموزش سلامت

             -آموزش سلامت همگاني  

                       هدف:افزايش آگاهي،نگرش و عملكرد گروه هاي مختلف مردم شهرستان در رابطه با موضوعات سلامت به ميزان ۱۰ درصد وضعيت موجود  در سال ۹۳

                          راهكار :۱. آموزش گروههاي مختلف مردم   ۲. شناسايي و استفاده از موقعيت هاي آموزش در سطح جامعه    ۳. استفاده از رسانه هاي جمعي مانند نشريات ۴-آموزش از طريق رسانه هاي ديجيتالي

-تولید رسانه های آموزشی استاندارد

            هدف :ارتقاء كمي و كيفي رسانه هاي آموزشي توليدشده درسطح واحدهاي ستادي ومحيطي به ميزان ده درصد وضع موجود در سال ۹۳

                                       راهكار:۱-ارزشيابي رسانه هاوتطبيق بااستانداردهاي مربوط به رسانه هاازطريق كميته انتشارات  ۲- توانمندسازي كاركنان درتهيه رسانه هاي استاندارد

                -بزرگداشت هفته سلامت وسایر مناسبت های ذیربط

                              هدف :همكاري در حداقل سه مناسبت در هر فصل

                                       راهكار:مشارکت و همكاري بين بخشي و درون بخشي-طراحي و اجرای بسیج اطلاع رسانی

-جلب مشارکت سازمان ها ،ارگان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در راستای توسعه و تعمیق محیط های حامی سلامت

توسعه آموزش سلامت درپایگاه های مقاومت بسیج

                  هدف:  افزايش تعداد آموزشهاي بسيج به ميزان ۱۰ درصد وضعيت موجود 

                       راهكار:توانمند سازی مربیان بسیج در خصوص  آموزش مباحث سلامت-اجرای برنامه های مشترک با بسیج در حیطه سلامت-افزایش کیفیت آموزشهای ارائه شده توسط مربیان بسیج

توسعه آموزش سلامت در حوزه های علمیه

                  هدف:اجرای برنامه های آموزش  سلامت  در ۹۰ درصد حوزه های علمیه شهرستان

     راهكار:اجرای آموزش مباحث سلامت-ارسال مواد آموزشی –اجرای برنامه های مناسبت های بهداشتی

ارتقای کمی و کیفی کمیته شوراهای اسلامی شهر روستا

                هدف:شركت در حداقل يك جلسه مشترك بين شبكه بهداشت و اعضاي شورا

                      راهكار:برگزاری جلسات کارگروه  با اعضای شورای اسلامی شهر در خصوص مباحث سلامت –افزایش آگاهی اعضای شورا در خصوص فعالیتها ی مرکز بهداشت و مسائل مرتبط با سلامت –تسهیل اجرای فعالیتهای شبکه بهداشت از طریق مشارکت شورای اسلامی  

ارتقای کیفی آموزش های رابطین سلامت ادارات

                 هدف:جلب مشارکت  ۶۰% سازمان ها ،ادارت و ارگان های دولتی در جهت ارتقاء سلامت

                    راهكار:برگزاری جلسات هماهنگی و آموزشی

-ارزشیابی مداخلات آموزش سلامت و فعالیت های آموزشی

   هدف:بررسي   کیفی مداخلات و فعالیت های آموزشی يك آموزش در فصل  

                       راهكار:پايش و ارزشيابي مداخلات آموزش عمومي به جامعه

 

-انجام مداخله ارتقا سلامت

        هدف:اجراي مداخله ارتقا سلامت به ميزان يك عدد در سال

 

همكاران واحد:

نام و نام خانوادگی:مريم رحمتي    

سمت:مسئول آموزش سلامت

سابقه کار:۱۷ سال

مدرک تحصیلی:كارشناسي ارشد آموزش سلامت

ایمیل:kho-amozesh@phc.mui.ac.ir  

نام و نام خانوادگی:سيمين ناهيد    

سمت:كارشناس آموزش سلامت

سابقه کار:۲۵ سال

مدرک تحصیلی:كارشناسي بهداشت عمومي  

 

kho-amozesh@phc.mui.ac.ir

 

 

ایمیل: