previous pauseresume next

فرم انتقادات وپیشنهادات

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خمینی شهر در راستای طرح تکریم ارباب رجوع ،صیانت از حقوق شهروندی وخدمت رسانی هرچه بهتر به همشهریان گرامی اقدام به ایجاد فرم انتقادات-پیشنهادات وشکایات جهت شهروندان عزیز نموده است لذا کاربران محترم می توانند مطالب خود را در این فرم ثبت نمایند-شایان ذکر است این مطالب توسط روابط عمومی شبکه استخراج وبه اطلاع مدیر شبکه رسانده خواهد شد