previous pauseresume next

مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان خمینی شهر

درباره مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان خمینی شهر

 

به استناد رأي صادره در دويست و پنجاه و هفتمین جلسه‌ شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۵  از سوي وزير محترم بهداشت با تاسيس مجتمع آموزش عالي سلامت شهرستان خمینی شهر موافقت اصولی بعمل آمد.

مطابق با  اساسنامه مجتمع آموزش عالی سلامت ، هدف از تاسیس این مجتمع توسعه هدفمند آموزش عالی سلامت در عرصه سرزمین ، برقراری عدالت در دسترسی به آموزش عالی ، افزایش بومی گزینی در پذیرش دانشجو ، تربیت نیروی انسانی در مقاطع کاردانی و کارشناسی شهرستان مربوطه و همچنین انجام پژوهش های علمی در خدمات سلامت می باشد.

مجتمع آموزش عالی سلامت قادر خواهد بود با تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد ، نیازهای حوزه های درمانی و بهداشتی در سطح شهرستان و استان را تامین نماید.

مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان خمینی شهر یک مجتمع آموزشی دولتی بوده و یکی از اجزاء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان محسوب می شود و تابع ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

با استعانت از درگاه خداوند متعال شروع فعالیت مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان خمینی شهر با برگزاری رشته فوریتهای پزشکی در مقطع کاردانی برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ خواهد بود و پذیرش دانشجو بر حسب نیاز استان و طبق مجوز شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی صورت می پذیرد. با ارتقا مجتمع آموزش عالي سلامت در سالهای آینده  این امکان وجود دارد که با مجوز شوراي گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در سایر رشته های علوم پزشکی مورد نیاز در مقطع كارداني و كارشناسي جذب دانشجو داشته باشد.

 

کارکنان مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان خمینی شهر

نام ونام خانوادگی:کریم فخاری

مدرک تحصیلی:کارشناس فوریتهای پزشکی

سمت:مسئول امورآموزشی مجتمع آموزش عالی سلامت خمینی شهر

نام ونام خانوادگی : مجید میرزایی

مدرک تحصیلی : کارشناس علوم آزمایشگاهی

سمت: مسئول امور پژوهشی مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان خمینی شهر

 

 

 

 

نان ونام خانوادگی : مصطفی ریاحی

مدرک تحصیلی:

سمت : مسئو اموردانشجویی مجتمع آموزش عالی سلامت خمینی شهر