previous pauseresume next

تلفن رایگان مشاوره ایدز

پایگاه  مشاوره بیماریهای رفتاری  آماده ارائه خدمات و مشاوره به صورت  رایگان  در زمینه های زیر می باشد:

*اچ ای وی / ایدز

* هپاتیت های منتقله از راه خون ( هپاتیت Bو C)

* رفتارهای پر خطر ( اعتیاد سابقه زندان و ...)

* جراحات و صدمات ناشی از سرسوزن و وسایل تیز و برنده آلوده

* انجام تست سریع اچ آی وی / ایدز

* ارائه مشاوره و خدمات مربوط به همسر افراد دارای رفتارهای پرخطر و همسر افراد مبتلا به بیماری هپاتیت و یا ایدز

 

           آدرس پایگاهای بیماریهای رفتاری :

پایگاه

آدرس

تلفن

ایام هفته

پایگاه منظریه

خمینی شهر منظریه بلوار فیض الاسلام کوچه بوستان انتهای بوستان ۵

۳۳۶۶۶۶۳۸

هر روز هفته

پایگاه درچه ۱

درچه میدان امام خیابان بسیج

۳۳۷۶۸۷۹۷

روزهای فرد

پایگاه مرکز شماره ۵

خمینی شهر خیابان مدرس جنب گلزار شهداء

۳۳۶۷۲۸۰۰

هر روز هفته

مرکز جوی آباد (۱)

خمینی شهر خیابان کهندژ- جوی آباد قدیم بلوار چهارده معصوم

۳۳۶۵۱۵۳۰

روزهای فرد