صفحه اصلی | معرفی شهرستان | سایت دانشگاه | اخبار | راهنمای تلفن و پست الکترونیک | پست الکترونیک | پیام نما | تماس با ما

222     

بنر سمت چپ

 

 

 

448

451

 449

 webdaesf3

  refahi 2

 fish

 is

sal

bgfs1

moh

  images3

 445

 logo

  

kargar

 2 مهمان حاضر


جراحي زنان چاپ

 در این بخش کلیه بیماران بیماران زایمان طبیعی،سزارین ،   DC ،TL ،هسترکتومی،حامله تحت نظر،U.T.L،کورتاژو جراحیهای گوش،حلق،و بینی،چشم پزشکی،ارتوپدی،کيس های جراحی عمومی،جراحی های زنان بستری

 

 

نام مسئول بخش: خانم براتي 

 

 

 تلفن: 33625081داخلی 240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختار اداری

غذا و دارو

بیمارستانهای خمینی شهر