previous pauseresume next

زندگی نامه و پیام شهدای خمینی شهر

زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست

روابط عمومی شبکه همزمان با هفته بسیج اقدام به راه اندازی صفحه زندگینامه -وصایا وپیام شهدای شهرستان خمینی شهر در سایت شبکه جهت آشنایی هر چه بیشتر پرسنل وکاربران با شهدا و مهمتر از آن پیامهای شهدا نموده است-لذا از این پس هر ماه شهدایی که در همان ماه به شهادت رسیده اند به همراه تعدادی از وصایا وپیامهای آنها در سایت شبکه قرار می گیرید.کاربران محترم می توانند نقطه نظرات خودر ا در این خصوص به روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خمینی شهردر قسمت "تماس با ما" اعلام نمایند.باشد که وصیت شهدا ره توشه ادامه راهمان شود . . .ان شاءالله

 

- زندگی نامه ،پیام و اسامی شهدای بهمن ماه شهرستان خمینی شهر

 

- زندگی نامه،پیام و اسامی شهدای اسفند ماه شهرستان خمینی شهر